Jelen evropský je velký sudokopytník a patří mezi největší a nejmohutnější zástupce své čeledi. Samci dorůstají 175–230 cm a jejich hmotnost se pohybuje mezi 160–240 kg. Samice jsou oproti samcům značně menší, dorůstají 160–210 cm a dosahují hmotnosti mezi 120–170 kg. Jeleni se vyskytují hlavně na území Evropy a dále na Kavkaze, v Asii a izolovaně také v Africe. V létě má jelení srst obvykle hnědou barvu s rudým nádechem, v zimě se mění na šedohnědou. Typickým znakem jeleních samců jsou parohy, které každoročně shazuje, aby mu na jaře dorostly nové. Parohy jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst v průměru o 2,5 cm. Výrůstkům na paroží dospělých samců, které přibývají s věkem, se říká výsady.
Jelen bývá aktivní hlavně za soumraku, kdy na lesních paloucích spásá trávu a byliny. Pokud ho při této aktivitě cokoliv vyruší, dokáže běžet rychlostí až 40 km/h, krátkodobě i 78 km/h. Majestátní sudokopytník je již po staletí oblíbenou lovnou zvěří, zejména pro svůj impozantní vzhled, značnou velikost a chutné maso.