Resort Radějov

Resort Radějov je unikátní lovecký revír a honitba na česko-slovenském pomezí v Bílých Karpatech.